Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

1Swap là gì? Toàn tập về tiền điện tử 1SWAP

1Swap là một AMM DEX được phát triển nhằm giao dịch các stablecoin. Vậy AMM DEX này có gì khác biệt? Thông tin chi tiết về tokenomics về 1SWAP tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
3 min read
Published Dec 26 2021
Updated Nov 20 2023
Amber media