Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Quản lý quan hệ đối tác Mechanism Capital trở thành cố vấn và OGN holder

Andrew Kang, quản lý quan hệ đối tác của Mechanism Capital, đã gia nhập Origin với tư cách là cố vấn chính thức
Amber avatar
social
3 min read
Published Apr 26 2021
Updated Jul 09 2023
Amber media