Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Quartz là gì? Toàn tập về tiền điện tử QTZ Token

Quartz là nền tảng NFT ở mạng lưới thử nghiệm của dự án Unique Network được xây dựng trên Substrate. Tìm hiểu thêm về điểm nổi bật và tokenomics của QTZ token tại đây!
Amber avatar
vycao
8 min read
Published Dec 12 2021
Updated Sep 05 2023
Amber media