Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Các quỹ hoạt động tích cực, hơn 600 triệu đô được gọi vốn trong tuần qua

Các quỹ đầu tư hoạt động tích cực trong tuần qua. Đây có phải là tín hiệu FOMO từ các VC lớn? Chi tiết về các thương vụ gọi vốn tại đây!
Amber avatar
hieunguyen
12 min read
Published Nov 02 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media