Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Worldcoin (WLD) token là gì? Định danh thông qua quét võng mạc

Worldcoin là gì? Liệu "quét mắt nhận token" có thật sự khả thi & tiềm năng không? Tìm hiểu thực hư về các vấn đề của Worldcoin tại đây!!!
Amber avatar
trangtran.c98
10 min read
Published Oct 28 2021
Updated Jul 28 2023
Amber media