Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thông báo chính thức ra mắt sản phẩm rDOT của Stafi

rDot là gì? rDOT là decentralized DeFi do StaFi cung cấp để giải quyết vấn đề thanh khoản của DOT đã stake trên Polkadot mainnet.
Published Mar 07 2021
Updated May 08 2023
11 min read
Amber media