Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

RabbitHole là gì? Nền tảng làm nhiệm vụ và nhận thưởng airdrop

RabbitHole là nền tảng để người dùng làm nhiệm vụ và nhận thưởng. Các giao thức có thể tạo sự kiện airdrop trên RabbitHole và thưởng cho người dùng .
Amber avatar
Vy Bùi
5 min read
Published Jul 26 2023
Updated Jul 26 2023
Amber media

Vậy RabbitHole là gì? Nền tảng này có những sản phẩm và điểm đáng chú ý gì? Thông tin về lộ trình phát triển và nhà đầu tư của RabbitHole có gì nổi bật?

RabbitHole là gì?

RabbitHole là nền tảng Web3 cho phép người dùng nhận thưởng bằng cách tương tác với các dApp. Nền tảng cung cấp các nhiệm vụ đa dạng và mang lại trải nghiệm như chơi game, nhằm đưa nhiều người dùng hơn đến với thế giới Web3 và DeFi.

Các giao thức DeFi có thể sử dụng nền tảng RabbitHole để tạo các sự kiện airdrop và phân phối phần thưởng cho người dùng hợp lệ.

advertising
Website RabbitHole: https://rabbithole.gg

Sản phẩm của RabbitHole

Quest Protocol

Quest Protocol là cơ sở hạ tầng được xây dựng bởi RabbitHole để phân phối token thưởng cho người dùng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Mỗi nhiệm vụ đại diện cho một hợp đồng thông minh. Các giao thức trên RabbitHole có thể lọc các địa chỉ ví có quyền tham gia làm nhiệm vụ (allowlist) dựa trên các điều kiện đã xác định trước và gửi phần thưởng khi người dùng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhiệm vụ trên RabbitHole yêu cầu tương tác với dApp

Quest Protocol có 3 thành phần chính:

Quest Deployer: Các tài khoản (giao thức) đáp ứng đủ điều kiện của RabbitHole để tạo nhiệm vụ.
Allowlist: Mỗi giao thức khi triển khai nhiệm vụ trên RabbitHole sẽ có allowlist riêng, được lọc dựa trên các tiêu chí và điều kiện khác nhau.
Quest Receipt: Là các NFT đại diện cho việc người dùng hoàn thành các nhiệm vụ trên RabbitHole. Mỗi nhiệm vụ sẽ có số lượng Receipt nhất định, người dùng có thể mint hoặc chuyển nhượng Receipt cho người khác. Các Receipt này sẽ được dùng để nhận thưởng trong tương lai, hoặc làm tài sản thế chấp trên các giao thức cho vay DeFi.

Quy trình trên Quest Protocol sẽ diễn ra như sau:

Bước 1: Tạo nhiệm vụ. Các giao thức truy cập Quest Terminal để tạo nhiệm vụ, đặt ra các tác vụ cần thực hiện, tạo allowlist và phần thưởng.

Bước 2: Triển khai nhiệm vụ. Giao thức gửi token thưởng và phí (20% phần thưởng) vào hợp đồng thông minh của nhiệm vụ.

Bước 3: Phân phối phần thưởng. Khi nhiệm vụ bắt đầu, người dùng trong allowlist thực hiện nhiệm vụ, mint Receipt khi hoàn thành và claim token thưởng từ nền tảng. 

Quy trình trên Quest Protocol của RabbitHole

Quest Terminal

Quest Terminal là nền tảng được xây dựng trên cơ sở hạ tầng của Quest Protocol, cho phép các giao thức trực tiếp tạo và quản lý nhiệm vụ on-chain, lọc allowlist, phân phối token thưởng cho người dùng.

Các tính năng chính trên Quest Terminal bao gồm:

1. Allowlist

Các giao thức có thể tận dụng allowlist được RabbitHole đề xuất để lọc ra những người dùng chất lượng, đáp ứng được các tiêu chí để tham gia vào nhiệm vụ của mình. 

Một số điều kiện để tạo allowlist như: quyền truy cập dựa trên Sybil Resistance*, chủ sở hữu token, ví cá voi, tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ, hoặc các tiêu chí khác do giao thức tự tạo.

*Sybil Resistance là khả năng chống lại các cuộc tấn công mạo nhận (Sybil Attack), xảy ra khi có ai đó tạo ra nhiều thực thể ảo (tài khoản, node hoặc máy tính) để chiếm quyền kiểm soát mạng lưới.

Các allowist phổ biến được đề xuất trên RabbitHole

2. Tạo nhiệm vụ

Bất kỳ ai cũng có thể tạo nhiệm vụ trên Quest Terminal thay cho giao thức mà không cần cấp phép, nhằm tăng tính phi tập trung cho nền tảng. 

Để tạo một nhiệm vụ trên RabbitHole, người tạo cần phải có Terminal Access Key bằng cách điền form tại đây. Ngoài ra, phí tạo nhiệm vụ là 20% trên mỗi phần thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ. 

Ví dụ: Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ cho người dùng là 1 OP, phí phải trả cho Quest Protocol là 0.2 OP. Như vậy, tổng chi phí cho mỗi phần thưởng là 1.2 OP.

Người tạo cũng có thể chỉnh thời gian nhiệm vụ bắt đầu và kết thúc, thời hạn tối đa cho một nhiệm vụ là 30 ngày. 

Tạo nhiệm vụ trên Quest Terminal

3. Giám sát nhiệm vụ

Các dữ liệu liên quan đến nhiệm vụ được cập nhật liên tục theo thời gian thực như: tổng số người tham gia nhiệm vụ, số lượng nhiệm vụ đã tạo, số ETH đã phân phối, mức độ hoàn thành các nhiệm vụ của người tham gia…

Giao diện Quest Terminal trên RabbitHole

Điểm nổi bật của RabbitHole

Xây dựng trên Quest Protocol, RabbitHole có những điểm nổi bật như:

Hình thức airdrop dễ dàng & tiện lợi: Các giao thức không phải mất nhiều thời gian để tạo các cơ hội airdrop cho người dùng, chỉ cần xác định allowist, tạo nhiệm vụ on-chain và gửi token thưởng vào hợp đồng thông minh là xong.
Quy trình claim phần thưởng nhanh chóng: Thay vì phải đợi cho đến khi kết thúc nhiệm vụ để nhận phần thưởng, người dùng có thể ngay lập tức claim phần thưởng trực tiếp thông qua hợp đồng thông minh của nhiệm vụ sau khi mint Receipt.
Cung cấp dữ liệu on-chain: Người tạo nhiệm vụ có thể tạo Dashboard trên Dune với các hợp đồng thông minh của nhiệm vụ, xem cách người tham gia đang tương tác với giao thức, xác định hiệu quả của nhiệm vụ hoặc phân phối token.

Token RabbitHole là gì?

Hiện RabbitHole chưa tiết lộ thông tin về việc ra mắt token, Coin98 Insights sẽ cập nhật ngay khi có thông báo mới nhất.

Lộ trình phát triển & Cập nhật

RabbitHole không tiết lộ thông tin về lộ trình phát triển cho năm 2023 và tương lai.

Đội ngũ dự án, Nhà đầu tư & Đối tác

Đội ngũ dự án

Hiện RabbitHole chỉ tiết lộ một thành viên trong đội ngũ là Brian Flynn, Co-Founder & CEO của dự án, ông từng làm ở các dự án lớn như OpenSea, Dapper Labs.

Nhà đầu tư & Đối tác

Thông tin gọi vốn và các nhà đầu tư của RabbitHole như sau:

Các vòng gọi vốn RabbitHole

Dự án tương tự

Các dự án tương tự của RabbitHole có thể kể đến như: QuestN, Zealy, Layer3, Galxe…