Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Ref Finance bị hack gần 3 triệu đô và kế hoạch đền bù cho người dùng

Nổi bật trong hệ NEAR tuần 32/2021: Ref Finance bị hack gần 3 triệu đô; ra mắt Hackathon trị giá 1 triệu đô; Skyward Finance mở bán OCT Token.
Amber avatar
hieunguyen
7 min read
Published Aug 15 2021
Updated Jul 05 2023
Amber media