Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA Reserve (RSR) - Phỏng vấn CEO Nevin Freeman cùng Grace Phạm

Coin98 đã có buổi AMA với các đại diện của dự án Reserve, CEO Nevin Freeman, để anh em có thể nắm rõ thông tin hơn về Reserve là gì trước khi IEO.
Amber avatar
jane
11 min read
Published May 19 2019
Updated Oct 03 2023
Amber media