Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Terra (LUNA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử LUNA

Terra là gì? Tìm hiểu về những điểm nổi bật trong cơ chế ổn định giá của Terra và thông tin chi tiết về tokenomics của LUNA coin tại đây!
Amber avatar
Viet
10 min read
Published May 06 2019
Updated Jun 21 2023
Amber media