Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

3 dự đoán của Richard Chen về thị trường năm 2021

Bài viết lược dịch một Thread về dự đoán của Richard Chen, hy vọng sẽ giúp anh em có thêm những góc nhìn mới trong việc đầu tư.
Amber avatar
vidang
Published Feb 12 2021
Updated Jul 13 2022
7 min read
Amber media

Related Posts