Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Compound (COMP) là gì? Toàn tập về tiền điện tử COMP

Compound là gì? Tìm hiểu về điểm nổi bật trong cơ chế Lending của Compound và thông tin chi tiết về tokenomics của COMP token!
Amber avatar
anh
4 min read
Published Jun 30 2020
Updated Feb 16 2023
Amber media