Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Royale Finance - IDO thứ 3 trên Polkastarter

Chúng tôi vô cùng tự hào thông báo rằng Royale đã được chọn là một trong 3 dự án may mắn, bao gồm SpiderDAO và MahaDAO, để độc quyền thực hiện đợ huy động vốn qua IDO trên nền tảng Polkastarter trong tuần này.
Published Dec 16 2020
Updated Jul 13 2022
8 min read
Amber media

Related Posts