Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Sam Bankman-Fried tranh luận về đề xuất hợp đồng tương lai Bitcoin ở Capitol Hill

Giám đốc CME (Sở Giao dịch Hàng hoá Chicago) nói rằng đề xuất hợp đồng tương lai Bitcoin của FTX sẽ là 'thảm họa' đối với nền kinh tế Mỹ.
Amber avatar
ftxmanagedbykyros
6 min read
Published May 19 2022
Updated Nov 26 2023
Amber media