Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tỷ phú tiền điện tử Sam Bankman-Fried muốn nói chuyện với Elon Musk về Twitter

"Tôi chưa trực tiếp nói chuyện với Elon về điều này", Sam nói. Tuy nhiên anh ấy hy vọng sẽ tạo ra khả năng tương tác giữa các nền tảng.
Amber avatar
ftxmanagedbykyros
3 min read
Published Apr 20 2022
Updated Jun 07 2023
Amber media