Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA Sàn OceanEx - Phỏng vấn Starry Liu cùng Grace Phạm

OceanEx là gì? Bài viết này tổng hợp tất cả những nội dung quan trọng nhất của buổi Coin98 AMA cùng với Starry Liu về sàn OceanEx.
Amber avatar
vinhvo
9 min read
Published Oct 27 2019
Updated Sep 21 2023
Amber media