Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

AMA COTI - Phỏng vấn CEO Shahaf Bar-Geffen cùng Grace Phạm

AMA COTI - Coin98 cùng với CEO Shahaf Bar-Geffen, CTO Dr. Nir Haloani và cộng sự Coti đã giải đáp cho anh em những vấn đề liên quan đến Coti.
Amber avatar
jane
14 min read
Published May 29 2019
Updated Sep 21 2023
Amber media