Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Seedify.fund là gì? Toàn tập về tiền điện tử SFUND

Seedify là một nền tảng launchpad được xây dựng trên Binance Smart Chain giúp các dự án có thể huy động nguồn vốn cần thiết để phát triển dự án.
Amber avatar
vycao
12 min read
Published Nov 22 2021
Updated Sep 07 2023
Amber media