Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Serum (SRM) Ecosystem - Một hệ sinh thái cho tương lai (phần 1)

Bài lược dịch nhằm cung cấp cho người đọc một góc nhìn về Serum Dex, Serum Ecosystem và tầm nhìn dài hạn của cả hệ sinh thái.
Published Apr 28 2021
Updated Aug 01 2022
6 min read
Amber media

Related Posts