thumbnail
thumbnail
Giải thưởng Hệ sinh thái 500 nghìn USD này dành để phát triển giao dịch chuỗi chéo (cross-chain).

Trong hệ sinh thái DeFi, nhiều chain sử dụng thời gian chạy tương thích với máy ảo EVM, cho phép người dùng sử dụng cùng một ví trên nhiều chain. Điều này cho phép người dùng chuyển đổi dễ đàng giữa các dự án trên Ethereum, BSC, Avalanche,... chỉ từ cùng một ví Metamask.

Để Serum và Solana đạt đến mức tăng trưởng tiếp theo, hệ sinh thái cần phải khai thác nguồn lực từ cộng đồng nhà phát triển và tạo thêm các điểm khởi đầu cho hệ sinh thái.

Tầm nhìn của Serum là tiếp tục phát triển DeFi và mang lại 1 nghìn tỷ đô la giá trị trên chuỗi với một tỷ người dùng. Để đạt được mục tiêu này, Serum đã ra mắt Giải thưởng cho Dự án Hệ sinh thái đầu tiên của mình với khoản đầu tư lên tới 500 nghìn đô la, với khoản tài trợ SRM bổ sung. Giải thưởng này dành cho một dự án có thể cung cấp trải nghiệm giao dịch Serum liền mạch cho người dùng mà không yêu cầu họ thiết lập ví Solana hoặc sở hữu bất kỳ SOL nào.

Giải thưởng này là lời kêu gọi cộng đồng hành động xây dựng giao dịch chuỗi chéo sử dụng sổ lệnh giới hạn trung tâm của Serum.

serum 1

Dưới đây là những yêu cầu để các dự án có thể được xét chọn cho Giải Dự án Hệ sinh thái:

  • Người dùng không có ví Phantom/người dùng không cần sở hữu $SOL để sử dụng nó.
  • Cho phép người dùng giao dịch token trên Serum bằng ví Metamask hiện có.

Dưới đây là các yêu cầu đối với luồng người dùng của dự án:

  • Kết nối với Metamask hoặc ví ERC-20 khác.
  • Truy cập giao diện giao dịch.
  • Giao dịch token với tính thanh khoản thông qua sổ lệnh của Serum.

Serum mời tất cả các nhà xây dựng và nhà phát triển trong cộng đồng tham gia vào dự án này để có cơ hội nhận được khoản đầu tư lên đến 500 nghìn USD từ Quỹ Hệ sinh thái Serum với các khoản tài trợ $SRM bổ sung.

Đọc thêm:  Epsilon xây dựng Protocol tiền tệ dự trữ trên hệ sinh thái Serum

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment