Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Project Serum công bố giải thưởng Hệ sinh thái trị giá 500 nghìn USD

Giải thưởng Hệ sinh thái 500 nghìn USD này dành để phát triển giao dịch chuỗi chéo (cross-chain).
Amber avatar
social.serrum
2 min read
Published Mar 31 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media