Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Serum Roadmap 2.0 - Tầm nhìn & Lộ trình sắp tới của Serum

Trong năm qua Serum đã đạt được những thành tích gì? Liệu tầm nhìn và lộ trình sắp tới của Serum sẽ như thế nào? Tìm hiểu ngay tại đây!!!
Amber avatar
social.serrum
7 min read
Published Oct 20 2021
Updated Nov 26 2023
Amber media