Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bridgesplit - Mảnh ghép mới đề xuất giải pháp thanh khoản cho NFT trên Serum

Nhiều người than phiền rằng NFT không có giá trị thực và chỉ dùng cho mục đích sưu tập, Bridgesplit - dự án cung cấp giải pháp thanh khoản cho NFT ra đời để giải quyết vấn đề đó.
Amber avatar
social.serrum
10 min read
Published Dec 23 2021
Updated Nov 26 2023
Amber media