Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Xend Finance tiến hành SHO trên DAO Maker

Bài viết hướng dẫn anh em cách thức tham gia SHO của dự án Xend Finance.
Amber avatar
Khang Kỳ
Published Feb 17 2021
Updated May 18 2023
5 min read
Amber media

Related Posts