Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đâu sẽ là nơi sản sinh ra Axie Infinity tiếp theo

Blockchain gaming đang có tốc độ phát triển rất nhanh. Ngày càng có nhiều game với chất lượng cao được phát triển và dần xuất hiện những hệ sinh thái gaming hoàn thiện. Bài viết sẽ phân tích các hệ sinh thái để tìm ra nơi sẽ sản sinh ra “Axie Infinity” tiếp theo. 
Amber avatar
Duy Nguyen
12 min read
Published Apr 04 2023
Updated Jun 19 2023
Amber media