Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solster (STR) là gì? Toàn tập về tiền điện tử STR Token

Solster là gì? Tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của nền tảng IDO mới trên Solana và các thông tin về tokenomics của STR Token ngay tại đây!
Published Aug 19 2021
Updated Dec 03 2023
5 min read
Amber media