Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bị phản ứng dữ dội, chuyện gì đang xảy ra với Arbitrum?

Sau đợt airdrop thành công cho cộng đồng, những bước khởi đầu của Arbitrum DAO không hề êm đềm và đã tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội trong lòng cộng đồng nhà đầu tư. 
Amber avatar
linhha
11 min read
Published Apr 03 2023
Updated Apr 08 2023
Amber media