Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Spectrum (SPEC) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SPEC

Spectrum là gì? Nền tảng Yield Optimizer trên Terra này có điểm gì nổi bật? Tìm hiểu về Spectrum & tokenomics của SPEC token tại đây!
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published Oct 13 2021
Updated Jul 23 2023
Amber media