Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TerraSwap và Terra Station là gì? Sử dụng AMM trên Terra Blockchain (LUNA)

Bài viết hướng dẫn sử dụng hai ứng dụng cơ bản nhất ở hệ sinh thái Terra là Terra Station Extension và TerraSwap.
Published Mar 12 2021
Updated Jul 06 2023
9 min read
Amber media