Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Stake Origin Token (OGN) để kiếm tới 25% lợi nhuận

Origin staking hiện đã có sẵn trên DApp của Origin Dollar (OUSD) tại ousd.com. Người nắm giữ token (OGN) hiện có thể stake OGN của họ để kiếm lợi nhuận rất hấp dẫn.
Published Dec 29 2020
Updated Oct 01 2023
4 min read
Amber media