Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SubQuery - The Graph của Polkadot

Bài viết được lược dịch từ Medium của SubQuery nhằm giới thiệu đến anh em một dự án thuộc mảng truy vấn dữ liệu.
Published Feb 04 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media