Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Superfluid là gì? Dự án cho phép lập trình để chuyển Token tự động

Superfuild là giao thức cho phép các nhà phát triển có thể lập trình để chuyển token tự động trên các Blockchain. Vậy giao thức có điểm gì nổi bật? Các bạn tìm hiểu tổng quan về dự án tại đây!
Amber avatar
vinhvo
Published Dec 24 2021
Updated Jul 13 2022
4 min read
Amber media

Related Posts