Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những sự kiện nổi bật của Sushi trong Q1 và Roadmap Q2 2021

Bản tóm tắt sự phát triển của Sushi trong 3 tháng vừa qua cũng như kế hoạch cho Quý 2/2021 tới.
Amber avatar
cryptolover994
10 min read
Published Apr 09 2021
Updated May 19 2023
Amber media