Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kashi - Phương trình mới cho bài toán Lending & Margin Trading

Tìm hiểu về Kashi - cái tên sáng giá giúp người dùng tối ưu hóa lợi nhuận trong mảng Lending & Margin Trading trên nền tảng SushiSwap.
Amber avatar
vinhvo
Published Sep 29 2021
Updated Dec 17 2023
10 min read
Amber media

Related Posts