Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SUSHI Roadmap 2021 - Sushiswap sẽ lên Polkadot?

Sushi vừa công bố roadmap để anh em có thể nắm bắt hướng đi của dự án và vạch ra những chiến lược để đồng hành cùng với dự án này.
Published Jan 10 2021
Updated Jul 13 2022
7 min read
Amber media