Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Swipe (SXP) Roadmap 2021: FTX "bắt tay" với Swipe

Bài viết cung cấp đầy đủ thông tin về các dự định và hướng đi tiếp theo của dự án Swipe (SXP) vào năm 2021.
Published Mar 01 2021
Updated Jul 13 2022
6 min read
Amber media

Related Posts