Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Duyên nợ OGN

Bài viết về câu chuyện Hodl Coin của một Crypto Holder trong suốt 1 năm, và quá trình đến với OGN của bạn ấy. Tìm hiểu tại đây!
Amber avatar
Viet
12 min read
Published Feb 08 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media