Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Terra Panorama #11 | Terra bổ sung nhân sự mới, đó là ai?

2 thông tin nổi bật trong Terra Panorama #11: Terra sẽ có một nhân sự “cộm cán” mới và Anchor Protocol sẽ có một vài thay đổi sau sự điều chỉnh của thị trường.
Published May 31 2021
Updated Jul 13 2022
7 min read
Amber media