Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DeFi Connected Hackathon của Terra gọi tên dự án nào?

DeFi Connected Hackathon do Delphi Digital tổ chức nhằm mục đích phát triển hệ sinh thái Terra. Vậy những cái tên chiến thắng là ai?
Published May 17 2021
Updated Apr 08 2023
7 min read
Amber media