Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia Testnet và cuộc thi Bug Bounty trên Convergence (CONV)

Vừa được trải nghiệm testnet vừa nhận phần thưởng lớn với Convergence, anh em có nóng lòng muốn biết về cách thức tham gia?
Amber avatar
hangduong
Published Apr 26 2021
Updated Jan 16 2024
5 min read
Amber media

Related Posts