Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia Skyward Testnet nhận SKYWARD token

Skyward Finance là nền tảng phi tập trung phân phối token trên NEAR. Tham gia Skyward Testnet để có cơ hội nhận SKYWARD Token!
Published Jun 14 2021
Updated Jan 16 2024
4 min read
Amber media