Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn tham gia Testnet Tidal đầy đủ và chi tiết

Cập nhật một số thông tin mới và hướng dẫn tham gia Tidal testnet launch với giải thưởng vô cùng hấp dẫn.
Published Apr 19 2021
Updated Jan 15 2024
8 min read
Amber media