thumbnail
icon-play
thumbnail
The Truth - Series nói về những sự thật đang bị hiểu lầm trong thị trường Crypto.

Singapore  là một trong những nước đi đầu về việc có khung pháp lý dành cho Crypto. Một số báo cáo, thống kê còn chỉ ra Quốc đảo sư tử có mức độ chấp nhận, phổ biến về Crypto hơn 11% cao gần gấp 3 so với con số 4% trung bình thế giới.

Tuy nhiên, hành trình một tuần trải nghiệm sống cùng Crypto ở Singapore đã cho tôi nhiều sự thật bất ngờ. 

icon
iconicon
Comment

You need toorto comment