Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đừng để mất lợi nhuận vào thao túng giá oracle

Dạo gần đây, vấn đề thao túng các oracle giá on-chain và off-chain nhằm tấn công  các dự án dApp Ethereum đang tăng lên, tuy nhiên lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, chính vì vậy Coin98 Insight mang đến cho anh em bài viết này nhằm đảm bảo anh em sẽ cẩn thận hơn.
Amber avatar
trang
10 min read
Published Dec 30 2020
Updated May 22 2023
Amber media