Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thị trường nhảy múa vì chủ tịch Fed và những điều nhà đầu tư cần lưu ý

Chủ tịch Fed Powell đã có cuộc nói chuyện cùng David Rubenstein tại Washington bàn về các chủ trương, chính sách sắp tới điều hành nền kinh tế. Thị trường dường như trở nên bối rối qua từng câu nói của Powell.
Amber avatar
quangvo
7 min read
Published Feb 08 2023
Updated Jun 26 2023
Amber media