Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

This Week In DeFi No.18 - W06/2021

This Week In DeFi No.18 - 7.2.2021 - 14.02.2021 - Tesla ape in, Cream và yDai bị tấn công, Matic đổi tên thành Polygon, Cover V2. Mọi thông tin nổi bật nhất trong DeFi tuần qua.
Amber avatar
bdapnews
6 min read
Published Feb 14 2021
Updated Sep 27 2023
Amber media