Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

100 triệu TVL trên ThorChain, 300,000 giao dịch swap crosschain

ThorChain Panorama #02 nổi bật với những con số ấn tượng bao gồm: 300,000 giao dịch swap crosschain, hay Multichain Chaosnet với tổng TVL trị giá 97 triệu đô.
Published Jun 14 2021
Updated Sep 28 2023
5 min read
Amber media