Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Turbos Finance là gì? Toàn tập về tiền điện tử TURBOS!

Hệ sinh thái Sui ngày càng phát triển, Turbos Finance là một trong những mảnh ghép DeFi đang được xây dựng trên hệ, một nền tảng AMM Dex sử dụng cơ chế CLMM nhằm mở rộng sự tiếp cận dành cho người dùng trong Web3. Tìm hiểu toàn tập về dự án Turbos Finance tại đây!
Amber avatar
hangduong
8 min read
Published May 19 2023
Updated May 19 2023
Amber media