Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Unbound Finance (UNB) là gì? Toàn tập về đồng tiền điện tử UNB

Unbound Finance là gì? Cơ chế hoạt động của dự án có gì đặc biệt? Tìm hiểu thêm thông tin về tokenomics của UNB token tại đây!
Amber avatar
Duy Nguyen
5 min read
Published Jan 31 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media