Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Tổng hợp các Update quan trọng của Saffron Finance

Bài viết được lược dịch và tổng hợp từ Medium của dự án nhằm cung cấp cho anh em một vài điểm nhấn chính từ khi dự án ra mắt.
Published Jan 17 2021
Updated Jul 13 2022
3 min read
Amber media