Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

VEGA Protocol (VEGA) là gì? Toàn tập về tiền điện tử VEGA

Bài viết sẽ cung cấp cho anh em những thông tin chi tiết nhất về dự án Vega Protocol và hướng dẫn tham gia mở bán VEGA trên CoinList.
Published May 24 2021
Updated May 05 2023
6 min read
Amber media